1.000 tỷ vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp xuất khẩu

Các doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu vay bổ sung vốn kinh doanh ngắn hạn tại Viet Capital Bank sẽ được hưởng lãi suất từ 4% một năm. 

Để biết thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ các điểm giao dịch của Viet Capital Bank trên toàn quốc; truy cập website www.vietcapitalbank.com.vn hoặc liên hệ Hotline 1800 555 599

Website: www.vietcapitalbank.com.vn. Hotline: 1800555599.

Đây là gói vay hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu có đảm bảo bằng nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu và cam kết chuyển nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu về tài khoản mở tại Viet Capital Bank theo hợp đồng kỳ hạn. Giá kỳ hạn là tỷ giá giao ngay tại thời điểm giải ngân. Viet Capital Bank dành 1.000 tỷ đồng cho gói vay ưu đãi này.

Theo đại diện Viet Capital Bank, trong bối cảnh lãi suất vay VND thường tương đối cao so với lãi suất vay USD (hoặc ngoại tệ khác), gói ưu đãi này sẽ mang đến giải pháp tài chính linh hoạt phục vụ nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết thúc năm 2015, tổng tài sản Viet Capital Bank đạt 29.579 tỷ đồng, huy động đạt 25.904 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 16.663 tỷ, nợ xấu dưới 3%. Ngân hàng phát triển theo hướng đẩy mạnh bán lẻ, tập trung vào khách hàng vừa và nhỏ, đầu tư công nghệ, phát triển hệ thống mạng lưới hoạt động truyền thống lẫn các kênh ngân hàng điện tử hiện đại.

Minh Trí