Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn

Nhu cầu vốn nhằm duy trì cũng như phát triển hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp luôn là nhu cầu cấp thiết. Đối với Doanh nghiệp, có được nguồn vốn đúng thời điểm sẽ làm tăng thêm khả năng xâm nhập thị trường, mở rộng thị phần và tăng doanh thu. Nói khác đi Doanh Nghiệp chỉ nắm được cơ hội kinh doanh khi có khả năng quản lý và kịp thời bổ sung nguồn vốn trong ngắn hạn.

 

91 vayvon123 Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn

Để nắm được những cơ hội kinh doanh hay giải quyết những khó khăn tài chính trước mắt, việc huy động vốn sẽ được cân nhắc lựa chọn giữa các nguồn vốn: ngân hàng, quỹ đầu tư, người thân v.v. Tuy nhiên, trong trường hợp đang cần nguồn vốn lớn trong thời gian cấp bách thì Doanh Nghiệp sẽ khó tiếp cận được các nguồn vốn nêu trên, bởi rào cản lớn nhất là thời gian xét duyệt hồ sơ của các tổ chức tài chính.

Chính vì vậy, để hỗ trợ Doanh Nghiệp có thể nắm trọn cơ hội kinh doanh cũng như giải quyết được những khó khăn tài chính trước mắt, chúng tôi có khả năng hỗ trợ tài chính cho Doanh Nghiệp trong ngắn hạn, số tiền hỗ trợ lên đến 100 tỷ VNĐ với lãi suất và phí dịch vụ có thể  chấp nhận. Để tiếp cận được nguồn vốn, Doanh Nghiệp cần phải có tài sản thế chấp (thường là dự án & Bất động sản – ưu tiên nội thành TP.HCM)