Vay ngoài là gì? Lợi và hại của nó ra sao?

Vay ngoài chỉ tồn tại và thực sự hữu ích khi những người vay mượn của nhau có mối quan hệ và lãi suất thấp ( hỗ trợ nhau)

Còn tất cả các khoản vay lãi suất gấp từ 3 lần lãi suất ngân hàng trở lên thì người vay hầu như khó giữ được nhà

Và nguy hiểm cũng như lưu ý khi tìm giải chấp ngân hàng:

Mất nhà do hợp đồng mua bán và đặt cọc : Một số khách hàng khi giải chấp bị ép làm hợp đồng tay là hợp đồng đặt cọc mua bán nhà và họ vẫn ký. Điều này vô cùng nguy hiểm vì việc ký hợp đồng và giao nhận tiền thật như vậy nếu có tranh chấp thì thiệt hại sẽ rơi vào phía chủ nhà.

Mất nhà do bị bán nợ cho Xã hội đen: Vay giải chấp bị trục trặc thời gian kéo dài sau đó bên Giải chấp đề nghị tìm cho chỗ vay ngoài, vay tư nhân lãi suất có thể thấp nhưng phải đi công chứng đặt cọc nhà, và thời hạn vay ngoài này cũng rất ngắn ( vài tháng ). Thực chất người cho vay sau và người cho vay trước là một. Họ làm cách đó để tính lãi toàn bộ của hợp đồng trước và để ghi nhận nợ toàn bộ vào hợp đồng vay sau. Lãi chồng vào gốc không ai chịu nổi hết. Rồi ăn phí dịch vụ đủ kiểu. Công chứng mua bán nhà trước sau cũng mất nhà

80 130 Vay ngoài là gì? Lợi và hại của nó ra sao?

Mất nhà do công chứng ủy quyền: Khi giải chấp xong vì lý do gì đó không vay lại ngân hàng được. Bên đi vay ủy quyền cho bên Giải chấp vay giúp và họ vay cao hơn số tiền thực tế của mình cần nợ và bảo đảm bằng tài sản của mình

Ví dụ:

Nhà trị giá 2 tỷ
Giải chấp 100 tr
Ủy quyền công chứng cho người cho vay giải chấp. Người cho vay giải chấp đứng ủy quyền tự ý đứng vay 800 tr

Hàng tháng nghe lời người vay giải chấp chỉ cần đóng lãi 100 tr của mình, thậm chí không cần đóng lãi vay 100 tr ( người giải chấp đóng giúp luôn !! )

Nếu mọi việc êm đẹp thì năm này qua năm khác không có vấn đề. Nhưng người ủy quyền vay không đóng lãi hoặc thanh lý nợ đúng hạn thì trách nhiệm của chủ nhà là 800 tr vốn gốc và lãi phát sinh phải trả cho Ngân hàng